Přihlášení do aplikace

Jméno:
Heslo:


Zde probíhá
předávání dat ze školních matrik ZŠ, SŠ a konzervatoří
k rozhodnému datu
30. 9. 2023 ,
předávání dat ze školních matrik VOŠ
a údajů o přijímacím řízení VOŠ (U41)
k rozhodnému datu
31. 10. 2023 .

ZŠ, SŠ a konzervatoře importují data
a odešlou je správnímu úřadu
nejpozději do 16. 10. 2023 ,
VOŠ importují data a odešlou je správnímu úřadu
nejpozději do 15. 11. 2023.


Před importem dat na tento server
prosíme ověřte správnost dat
na testovacím serveru
https://profa.msmt.cz/matrikas .


Věnujte pozornost informacím pod ikonou vykřičníku
v pravém horním rohu obrazovky.
Žádosti o zaslání nového přihlašovacího hesla
zasílejte prostřednictvím oprávněné kontaktní osoby s uvedením přihlašovacího jména (RED_IZO Vaší školy) na adresu hesla@msmt.cz


Prosíme, provádějte aktualizaci kontaktních údajů na stránce Vaší školy na adrese
http://sberdat.uiv.cz/login
pod tlačítkem "Aktualizace kontaktních údajů matrik".
Tam platí přístupové jméno a heslo, které škola používá pro sběr statistických výkazů.
.


Případné dotazy směrujte (s uvedením IZO Vaší školy do předmětu e-mailu) na adresu matrika@msmt.cz

Sběr dat ze školních matrik zabezpečuje MŠMT, Odbor školské statistiky a analýz.