Přihlášení do aplikace

Jméno:
Heslo:


Předávání dat ze školních matrik k rozhodnému datu
31. 3. 2024 bylo ukončeno.

Děkujeme školám i správním úřadům za spolupráci.


Přihlášení k serveru bude znovu umožněno od 30. září 2024,
kdy začne podzimní sběr dat ze školních matrik.

Data předaná podle stavu k 31. 3. 2024
budou přesunuta na testovací server
https://profa.msmt.cz/matrikas,
s možností dodatečně prohlédnout a vytisknout sestavy.

Kontrola správnosti předávaných údajů
k rozhodnému datu 30. 9. 2024
bude umožněna na testovacím serveru začátkem září 2024.


Žádosti o zaslání nového přihlašovacího hesla
zasílejte prostřednictvím oprávněné kontaktní osoby s uvedením přihlašovacího jména (RED_IZO Vaší školy) na adresu hesla@msmt.cz


Prosíme, provádějte aktualizaci kontaktních údajů na stránce Vaší školy na adrese
http://sberdat.uiv.cz/login
pod tlačítkem "Aktualizace kontaktních údajů matrik".
Tam platí přístupové jméno a heslo, které škola používá pro sběr statistických výkazů.
.


Případné dotazy směrujte (s uvedením IZO Vaší školy do předmětu e-mailu) na adresu matrika@msmt.cz

Sběr dat ze školních matrik zabezpečuje MŠMT, Odbor školské statistiky a analýz.