Přihlášení do aplikace

Jméno:
Heslo:


Zde se předávají údaje ze školních matrik k rozhodnému datu
31. 3. 2024


ZŠ, SŠ, VOŠ a konzervatoře importují data
a odešlou je správnímu úřadu nejpozději do
15. 4. 2024.


Importovat data a odeslat je správnímu úřadu zde mohou
v ověřovacím režimu i MŠ.


Údaje o podpůrných opatřeních do přílohy výkazu R 43-01
ani údaje za přijímací řízení VOŠ (U41) se v jarním sběru nepředávají!


Pro ověření správnosti předávaných dat používejte přednostně
testovací server na adrese
https://profa.msmt.cz/MatrikaSŽádosti o zaslání nového přihlašovacího hesla
zasílejte prostřednictvím oprávněné kontaktní osoby s uvedením přihlašovacího jména (RED_IZO Vaší školy) na adresu hesla@msmt.cz


Prosíme, provádějte aktualizaci kontaktních údajů na stránce Vaší školy na adrese
http://sberdat.uiv.cz/login
pod tlačítkem "Aktualizace kontaktních údajů matrik".
Tam platí přístupové jméno a heslo, které škola používá pro sběr statistických výkazů.
.


Případné dotazy směrujte (s uvedením IZO Vaší školy do předmětu e-mailu) na adresu matrika@msmt.cz

Sběr dat ze školních matrik zabezpečuje MŠMT, Odbor školské statistiky a analýz.